Bridge on taktiikkapeli, jota pelaa kaksi paria kerrallaan. Pelipöydässä istuu neljä pelaajaa, jotka on nimetty pääilmansuuntien mukaan. Bridge on kaksiosainen tikkipeli, jossa ensin käydään huutokauppamaisesti kilpailu. Korkeimman tarjouksen tehneestä parista tulee pelinviejä pari ja vastapuolesta tulee puolustava pari.

Huutokauppavaihe

Huutokauppavaiheessa tehdyn tarjouksen jälkeinen tarjous pitää olla edellisiä tarjouksia korkeampi ja suurin tarjous määrää mitä peliä pelataan, onko pelissä minkä maan valtti, vai pelataanko valtitonta peliä.

Huutokauppavaihe käydään erillisillä korteilla ja tästä huutokaupasta käytetään nimitystä tarjousvaihe. Tarjouskorttien käyttöön on kaksi pääsyytä, jos tarjous kerrottaisiin puheella, olisi äänenpainolla ja sanavalinnoilla mahdollisuus antaa sääntöjen vastaisia tietoja.  Toiseksi, koska bridge on kansainvälinen kilpapeli, ei korteilla synny kielimuuria eikä väärinkäsityksiä.

Jos pelaaja on jäsen jossakin Bridge kerhossa, kuuluu hän samalla maansa Bridgeliiton alaisuuteen ja samalla Maailman Bridgeliiton alle. Jäsen voi siis  mennä minkä tahansa ,koti- tai ulkomailla, paikallisen Bridgekerhon peli-iltaan tai kilpailuun pelaamaan.  

Pelikortit otetaan peliprikasta, jossa jokaisen pelaajan kortit ovat erillisissä lokeroissa. Ensimmäisen tarjouksen tekee pelaaja, jonka kohdalla peliprikassa lukee ”Dealer” ja hänellä on kaksi vaihtoehtoa, joko tehdä tarjous tai jos käden kortit eivät riitä tarjouksen tekemiseen, hän laittaa ”Pass” lapun ja siirtää tarjousvuoron eteenpäin.

Alin tarjous on 1 risti ja sillä luvataan ottaa yksi tikki enemmän kun vastustaja, eli 7 tikkiä ja rististä tulisi silloin valtti. Kierros pelataan täydellä 52 kortin pakalla, joten joka pelikierroksella on jaossa 13 tikkiä. Tarjoukset nousevat maajärjestyksen mukaisesti seuraavasti risti, ruutu, hertta, pata ja viimeisenä ”NT” tarjous, joka lupaa valtitonta peliä. Kyseinen maajärjestys on myös vanhin tunnettu pelikorttien maajärjestys, mikä kertoo  Bridgen vuosisatojen takaisesta historiasta.

 Tarjouskilpaan osallistutaan aina vain omalla vuorolla ja vuoro siirtyy myötäpäivään eteenpäin. Jos pelaaja on laittanut ”Pass” lapun jossakin vaiheessa, voi hän palata takaisin tarjouskilpaan uudelleen seuraavilla omilla vuoroillaan. Korkein ja samalla voittava tarjous on se, jonka jälkeen kaikilta muilta kolmelta pelaajalta on tullut ”Pass” lappu pöytään. Kolmen peräkkäisen ”Pass” lapun jälkeen korkeimman tarjouksen tehnyt pelaajakaan ei voi enää korottaa tai vaihtaa tarjousta.

Korkeimmasta voimaan jääneestä tarjouksesta tulee pelisitoumus ja se määrittelee mitä pelataan, jos esimerkiksi korkein tarjous on ”3 herttaa”, luvataan ottaa 9 tikkiä ja valttina on hertta. Yhden tason tarjouksilla luvataan ottaa 7 tikkiä, kahden tason tarjouksilla 8 tikkiä jne. 7 tason tarjouksilla luvataan ottaa kaikki 13 tikkiä. Voittavan tarjouksen tekevästä parista tulee peliviejäpari ja varsinainen pelinviejä tulee siitä parin pelaajasta, joka on tarjonnut kyseistä tarjousta ensimmäisenä.

Pelivaihe

Kun peliviejä on selvillä, laittaa peliviejän vasemmalla puolella istuva puolustaja lähtökortin pöytään. Pelinviejän partneri levittää korttinsa kaikkien näkyville, eteensä pöydälle ja pelaa aina sen kortin, jonka pelinviejä pyytää. Näin peliviejä hallitsee kahden käden kortteja. Pelissä on tunnustettava maata, mutta ylimenopakkoa ei ole. Jos pelattavaa maata ei ole, voi käyttää valttia, mutta valtin käyttö on vapaehtoista. Valttia voi lyödä eteen omalla vuorolla milloin tahansa. Pelatun tikin voittaa vahvin pelatuista korteista. Pelattu kortti laitetaan pelaajan eteen pelipöydälle kuvapuoli ylöspäin ja tikin varmistuttua käännetään riviin kuvapuoli alaspäin pelaajan eteen.

Pelatut kortit asetellaan riviin siten että saatu tikki laitetaan pystysuoraan ja menetetty tikki vaakasuoraan. Pelikierroksen jälkeen kaikilla on omat 13 korttia rivissä edessään ja näin voidaan tarkistaa saadut tikit. Pelisitoumus, lähtökortti ja lopputulos tallennetaan ”Bridge-Mateen”, joka on taskulaskimen kokoinen pieni tietokone. Bridge-Matea käyttää pohjoisen paikalla istuva pelaaja, joka tallennuksen jälkeen antaa vastustajien kuitata tallennus oikeaksi. Tiedot siirtyvät peliserverille, jossa on aktiivinen pelitilanteen seuranta.

 Pelitulostallennuksen jälkeen jokainen pelaaja laittaa pelatut korttinsa takaisin peliprikan omaan lokeroonsa ja numeroitu peliprikka jatkaa matkaa toiseen pöytään, jossa pelataan täsmälleen sama jako. Näin saadaan vertailu, miten peli on onnistunut ja löydetään illan voittava pelipari.

 Pelipöydässä pelataan muutamia jakoja, samaa peliparia vastaan. Peliprikan alla on pöytäkortti, joka kertoo mihin pöytään pelipari seuraavaksi siirtyy. Uuden pöydän ensimmäisen jaon aloituksessa myös ”Bridge-Mate” kertoo peliparit ja jakonumerot, jottei tule sekaannuksia. Tavoitteena on, että jokainen pelipari kohtaisi kaikki muut parit illan aikana. Kun kaikki pelaavat samat jaot ja kaikki peliparit kohtaavat,ei ole  merkitystä sillä, onko vahvat vai heikot kortit. Vain sillä on merkitystä, miten pari on pelannut kyseisen jaon suhteessa muihin pareihin. Tämä tekee Bridgestä kilpaurheilulajin. Bridge kuuluukin Maailman Olympiakomitean alaisuuteen.